Pro fotbalisty

Fotbalový pokřik

Balón, hlava, patička,
Podlesí je jednička.
hodně gólů střílíme,
Na fotbal se těšíme.

Čti a přemýšlej

Přihrávka

– než přihraješ, zvedni hlavu a podívej se, který spoluhráč se nejlépe uvolnil

– přihrávka vždy nemusí směřovat k brance soupeře
– nezbavuj se bezhlavě míče, zvaž rizika řešení
– přemýšlej o účelnosti přihrávky vzhledem k řešení herní situace
– při kontaktu se soupeřem zvol pozičně správné řešení pro krytí míče
– využívej klamavých pohybů
– základem správné přihrávky je technika kopu
– procvičuj techniku kopu i ve volném čase, používej k tomu míče různých velikostí

Zpracování míče

– sleduj pozorně přibližující se míč

– snaž se co nejdříve zaujmout postavení co nejblíže k místu, kam            předpokládáš jeho dopad
– stále sleduj postavení protihráčů i spoluhráčů
– víš už před zpracováním, co uděláš s míčem po zpracování?
– postavení zaujímej pozičně správně, aby umožnilo krytí míče
– využívej klamavých pohybů před zpracováním míče

Vedení míče

– rozvíjej „cit pro míč“
– vedení míče využívej jen tehdy, je-li to účelné pro řešení situace
– nedívej se jen na míč
– zvedni hlavu, hledej vhodně postaveného volného spoluhráče
– hraj lépe pozičně, přikryj si míč
– nedávej si míč daleko od nohy

– využívej klamavých pohybů

Obcházení soupeře

– neustále zdokonaluj cit pro míč, ovládání míče se změnou rychlosti i směru

– snaž se udržet míč v každé situaci u nohy
– zdokonaluj, vymýšlej při vedení míče nejrůznější klamavé pohyby tělem, dolními končetinami
– nezbavuj se zbytečně míče, když nemůžeš úspěšně vystřelit či přihrát
– neboj se podstoupit riziko osobního souboje, soupeř se dá obejít
– neprováděj klamavé pohyby příliš pomalu, soupeř stačí odhalit tvůj úmysl
– reakci soupeře na zřetelný a včasný klamavý pohyb využij k rychlému obejití, uvolnění od soupeře

Střelba

– před střelbou vnímej postavení brankáře soupeře, případně výhodnější postavení spoluhráče, a dle toho se rozhoduj

– snaž se o umístění střely a pak až o prudkost (nejdříve přesnost a potom síla)
– jednej rychle, pohotově, překvapivě – bez dlouhé přípravy na střelbu
– snaž se utajit okamžik střelby (bez narušení rytmu běhu)
– přemýšlej nejen o vlastní střelbě, ale i o své činnosti před (zaujmutí správné pozice) a po střelbě (reakce na zablokovanou střelu, vyražený míč)
– po zápase si uvědom správnost či nesprávnost volby řešení a využij tyto poznatky při dalším zdokonalování
– k nácviku techniky střelby využívej každou příležitost, úspěšnost střelby rozhoduje o úspěchu v utkání

Hra bez míče

– nezapomeň hrát, i když nemáš míč
– nedívej se jen na spoluhráče s míčem
– nabíhej a uvolňuj se především v prostoru, kde hraješ
– sleduj přitom stále nejen hráče s míčem, ale i ostatní spoluhráče bez míče
– neutíkej vždy jen k brance soupeře
– nabíhej a uvolňuj se vždy tak, aby tě viděl spoluhráč s míčem
– nenabíhej a neuvolňuj se do prostoru, kam již nabíhá jiný spoluhráč
– využívej klamavých pohybů, sleduj hru a čti hru
– odpoutávej pozornost předstíráním činností
– využívej momentu překvapení, koncentruj pozornost
– přemýšlej o hře, vymýšlej originální způsoby řešení
– předvídej činnosti spoluhráčů i protihráčů
– buď aktivní a tvořivý

Obranná činnost

– nepřestávej hrát, když ztratíš míč
– obsaď protihráče s míčem, nejbližšího protihráče bez míče, prostor
– nesleduj jen míč, pozoruj současně protihráče bez míče i spoluhráče
– zbytečně neustupuj do těsné blízkosti vlastní branky
– snaž se správně zhodnotit situaci
– úspěšnou obrannou činností znejistíš soupeře, ten pak ztrácí sebedůvěru